Winter Squads 2014-2015 Standings

Final Standings:

RANK

SQUAD

TOTAL

5-Nov

12-Nov

19-Nov

26-Nov

3-Dec

10-Dec

17-Dec

7-Jan

14-Jan

21-Jan

28-Jan

4-Feb

11-Feb

18-Feb

25-Feb

1

ROCHE

1014

49

56

36

45

31

66

44

49

122

108

92

57

68

94

97

2

ZEVON

790

57

39

38

11

53

56

67

66

48

85

72

39

39

56

64

3

BAKER

590

47

34

17

28

32

55

37

44

41

44

52

37

27

43

52

4

SMITH

497

47

34

22

25

9

33

26

30

37

13

56

45

32

38

50

Individual Sorted Points

Individual Sorted Putting 1025 Stats

Weekly Detailed Results
Nov 5
Nov 12
Nov 19
Nov 26

Dec 3
Dec 10
Dec 17

Indoor Putting League
Jan 7
Jan 14
Jan 21
Jan 28

Feb 4
Feb 11
Feb 18
Feb 25